Over STRATThrm

STRATThrm is in 2015 opgericht door HRM-consultant Tjeerd Talen. Hij bouwde grote expertise op bij een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland, begeleidde reorganisaties, overnames en fusies en was daarbij sparringpartner van het management.

“Het was op sommige vlakken puur ondernemerschap, vooral omdat ik in die trajecten betrokken raakte bij de oprichting van bijvoorbeeld nieuwe bedrijven en vennootschappen,. Daarbij kon ik ook op HRM-gebied mijn expertise laten gelden. Met STRATThrm ga ik door op die ingeslagen weg. Persoonlijk, betrokken, pragmatisch en continu zoekend naar de beste oplossing voor alle betrokkenen in een organisatie.”