Wij werken mét onze klant

STRATThrm werkt vanuit de visie, dat organisatieontwikkeling en individuele ontwikkeling nauw met elkaar samenhangen. Organisatie en medewerkers halen het beste in elkaar naar boven als ze beide de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. STRATThrm zoekt die ruimte op door intensief met organisaties samen te werken.

Samenwerking is de basis

Die samenwerking vormt de basis van onze aanpak. We nemen we bij organisatieontwikkeling de organisatiedoelstellingen als uitgangspunt. Bij individuele ontwikkeling halen we drempels weg en maken we intrinsieke drijfveren zichtbaar. STRATThrm denkt mee, signaleert en adviseert. Schat risico’s én kansen in. Is een sparringpartner van directie en management en legt de vinger op de zere plek.

Zorgvuldige oplossingen. Ze liggen binnen handbereik

Deze manier van onderzoeken, blootleggen en aanpakken maakt verandering hanteerbaar. We motiveren medewerkers om te presteren. Steevast zoeken we naar oplossingen op HRM-gebied, die zorgvuldig en met oog voor alle belangen en partijen tot stand komen. We zoeken nadrukkelijk naar ieders eigen weg tot de kern, oplossing, strategie of dienstverlening. Dat doen we daadkrachtig, zodat management en medewerkers snel aan de slag kunnen. En daar plukken mens én organisatie de vruchten van.